Förutsättningar

När vi skapat denna portal har utgångspunkten varit att vi ska göra så lite utveckling som möjligt själva, och använda så mycket som möjligt av det som redan finns.

  • Det gör att man kan uppdatera utan att förändringar försvinner.
  • Vi behöver inte underhålla så mycket kod som vi skulle behövt om vi byggt motsvarande funktioner själva.
  • Det är lätt att se vilka förändringar vi har gjort och du kan lättare anpassa det du behöver själv.

En annan utgångspunkt har varit att så mycket som möjligt av koden ska ligga i tillägg, och inte i teman.

  • Det gör det lätt att underhålla och utveckla.
  • Det gör att det blir enklare att använda andra teman än de vi förberett och att göra de små förändringar som krävs i ett tillhörande barn-tema.

En tredje utgångspunkt har varit att föreningarna inte vill /har tid/ möjlighet att hantera kommentarer.

Postits

Dessa är därför programmatiskt avstängda i alla script. Skulle man vilja använda kommentarer så kan man utgå från pluginen ngo-deactivate-comments och ”känna av” om föreningssiten vill använda kommentarer eller inte. Man måste i så fall även ändra i custom post types, som t.ex. ngo-production.