Om Föreningsportalen

Föreningsportalen bygger på en idé till en föreningsportal i Motala som i sin tur byggde på en portal som Möckelnföreningarna i Karlskoga hade tagit fram. Föreningsportalen i sin nuvarande form har utvecklats av https://skillworksit.se som ett open-source project.

Föreningsportalen är egentligen en samling pluginer och tema-anpassningar med en enkel installationsplugin så man snabbt kan komma igång.

För vem?

Föreningsportalen är tänkt att användas av föreningar och andra inom den sociala ekonomin, som vill kunna samarbeta med en gemensam kalender, bokningsbara resurser (t.ex. volentär arbetare, redskap med mera), snarare än för enskilda föreningar och webbplatser.

Together we create

Konceptet bygger på WordPress MultiUser. Dvs man skapar en portalsida, och under den kan man skapa hur många föreningssidor som helst.

WordPress har ingen formell begränsning för antalet webbplatser per installation, men när man börjar komma upp över 3-500 webbplatser så kan det komma att kräva någon anpassning för att fungera bra. Se till exempel denna blog om att skala upp WordPress. Egentligen har antalet webbplatser ingen betydelse, utan det är trafiken som har den största inverkan på vilka resurser som krävs.

Koden är open-source och använder samma licens som WordPress själv, dvs GPL2 eller senare. I de fall vi anpassat pluginer med annan licens (t.ex. GPL3), används den för aktuell plugin.

De flesta tillägg finns i WordPress repository och övrig kod finns tillgänglig på https://github.com/NGO-portal

Föreningsportalens tillägg och teman är fria att använda för den som vill och behöver dem.