Teman

Nu när du förhoppningsvis har installerat WordPress med de tillägg som behövs för att få portalen att fungera, så behöver du några teman.

Föreningsportalen är skriven med så lite extra funktionalitet i temana som möjligt, men kräver ändå anpassningar. Allt går inte att lägga  i tillägg, då det måste anpassas till respektive tema.

Hur aktivera?

När du installerar teman, så behöver du skilja på teman för portalen och för föreningssidorna. Temana för föreningssidorna har mer anpassningar än portalen, men de skiljer sig åt lite grand.

Att ”aktivera” teman i nedan text innebär att du gör det möjligt för webbplatsen att välja temat. Det kan göras för hela portalen genom nätverksaktivering, eller för enskilda webbplatser genom ”Nätverksadmin” -> ”Webbplatser”. Först när det är gjort kan du välja att använda temat på respektive webbplats.

Modertema

Installera först modertemat, till exempel Beyond-Expectations, men aktivera inte detta någonstans. Nätverksaktiverar du det så kommer det upp bland de teman som föreningarna kan välja mellan, och då är risken stor att en föreningsadministratör väljer modertemat istället för barntemat. Det kommer att bryta portalens funktionalitet.

Modertemat ska alltså enbart installeras, ej vara aktiverat.

Portalen

När du installerar ett tema för portalen, så aktiverar du inte detta från temainstalleraren. Inte heller portalens teman ska nätverksaktiveras, då de i så fall kommer upp bland de teman som föreningarna kan välja mellan och det blir bara förvirrande. Gå till portalens webbplats och aktivera temat därifrån.

Föreningswebbplatserna

När du installerar ett tema för föreningarna, det vill säga, för alla webbplatser utom portalen, då kan de nätverksaktiveras. Gör du det så blir de möjliga för föreningarna att välja. Du kan också välja att aktivera ett tema för vissa webbplatser. Till exempel om en förening vill ha ett specialanpassat tema. Det gör du i så fall från webbplatsinställningarna. Inte från temainstalleraren. Installera  temat, utan att aktivera det och gå sedan till ”Nätverksadmin” -> ”Webbplatser” och aktivera det för vald webbplats.

Annonser

AdRotate har en pro-version som stöder WPMU. Om man vill (och kan betala för den) så kan man använda den istället för AdRotate free tillsammans med AdRotate-ngo.

Om man nu trots allt väljer att använda adrotate-ngo så har den grundfunktionerna i AdRotate. I Föreningsportalen så har vi skapat taggar i temat för att visa annonser. Detta är annonsgrupper som är positionerade på lämpliga ställen. I dessa annonsgrupper kan man från portalen lägga annonser, som sedan visas på alla webbplatser som har adrotate-ngo aktiverat.

Skärmbild över annonsplacering

Det finns alltså 5 positioner i temana som är fördelade i följande grupper;

  1. Sidhuvud
  2. Över sidomenyn
  3. Under sidomeny
  4. Under inlägg
  5. Sidfot

Dessa grupper måste skapas i portalsiten, annars kommer man att se felmeddelanden istället. Anpassas inte temat efter detta så händer inget annat än att annonserna inte kommer att visas.

Varje grupp kan ha unika annonser, eller samma annons. Till exempel kan man välja att visa samma annons i sidhuvud som sidfot, eller ha olika. Självklart fungerar tidsstyrning och klickräkning med mera som vanligt, fast man får kolla i AdRotate på portalen för att hitta denna information. Föreningssidorna har ingen åtkomst till AdRotate och kan heller inte se antal klick med mera. Detta är inte avsett som begränsning utan är snarare en konsekvens av att ad-rotate-ngo endast har grundfunktioner för att kunna visa portalens annonser.

Anpassade inlägg

Anpassade inläggstyper, eller Custom post types, är det som gör WordPress till ett komplett Content Management System (CMS). I Föreningsportalen ingår flera sådana, varav två kräver lite anpassning av temat.

Tilläggen ngo-concert och ngo-production är speciella inläggstyper med rätt så omfattande taxonomier som artister, musiker, scener med mera. (Taxonomi är en beteckning på karaktärisering av objekt baserad på relationerna mellan dem.)

För att dessa custom post types med sina taxonomier ska visas på rätt sätt måste temat ha stöd för detta. Man behöver skapa åtminstone två mallar per custom post type; en baserad på archive.php och ytterligare en baserad på single.php.

Utöver det bör man ha två ytterligare mallar per inläggstyp, en för var taxonomi, artist (respektive musiker) och scen. Om man inte skapar dessa, används temats standardmall. Informationen kommer att visas, men hur beror på valt tema…

Allt som allt behöver man alltså 8 mallar för att temat ska fungera fullt ut.

Enklast är att utgå från de som finns att ladda ner på https://github.com/NGO-portal och utgå från dessa mallar.

Andra anpassningar

I header och style.css behöver man göra anpassningar för att kunna logga in på back-office från framsidan. Vill man också kunna söka andra föreningar direkt från en länk i headern, så behöver den läggas till.

I functions.php finns också vissa funktioner som är direkt knutna till temat. Det mesta ligger dock i pluginer och är inte beroende av valt tema.

Observera att denna beskrivning av teman inte är komplett, utan mera en guide till vad för slags ändringar som behövs och varför. Ladda ner ett av våra barntemam och gå igenom vilka ändringar som är gjorda, eller kontakta oss så hjälper vi till.

Ventilkranar

Ladda ner

Detta är länkar till paketerade barnteman. De kräver sitt respektive modertema installerat (dock ej aktiverat) för att fungera.

För att ladda ner dem, klicka på länken. När sidan visas, klicka på knappen till höger som säger ”Clone or Download”, sedan i rutan som kommer upp klicka på ”Download as zip”.

Beyond Expectations

Beyond Expectations är ett rent och enkelt tema som har det mesta man behöver. Med lite hjälp av en plugin så man kan byta teckensnitt också så blir det väldigt anpassningsbart. Beyond Expectations laddar du enklast ner via WordPress temainstallerare då det ligger i WP:s repositorium.

Beyond Expectations Child NGO

Beyond Expectations Child Portal

Twenty-fifteen

Twenty-fifteen är ett av standardtemana som brukar följa med WordPress. Det är väldigt anpassningsbart och omtyckt. Om du inte har det laddas det lätt ner från WordPress repositorium.

Twenty Fifteen Child Portal

Twenty Fifteen Child NGO