Konfiguration

Det finns en hel del som måste konfigureras för att allt ska fungera som tänkt. För tillägg som används och inte är gjorda av oss hänvisas till respektive tilläggs hemsida.

Event-organiser-NGO

Vad gäller event-organiser-ngo så baseras den stora kalendern på ett filter. Det innebär att de normala kortkoderna för event-organiser fungerar. Skillnaden är att när man använder kortkoden [[eo_fullcalendar]] på portalen så kommer även föreningarnas inlägg att visas, om de valt att göra det.

Föreningen måste aktivt klicka i att evenemanget ska visas i portalens kalender när evenemanget skapas.

En lämplig kortkod för portalens stora kalender kan vara:

[[eo_fullcalendar headerLeft='prev,next today' headerCenter='title' headerRight='month,agendaWeek']]

Om man vill visa evenemang i flödet så måste detta ställas in under ”Inställningar” -> ”Läsa” -> ”Visa evenemang i flödet”. En evenemangssida blir väldigt tom om man inte väljer detta, men evenemangen kommer att visas i portalens kalender och när man klickar på evenemanget i kalendern.

Se https://föreningsportalen.se/installera/ för information om hur du bäst aktiverar Event Organiser NGO

AdRotate-NGO

AdRotate ska vara aktiverad på portal-siten och AdRotate-NGO på föreningssidorna. AdRotate aktiveras per automatik av NGO-Install. För att inte få problem vid skapande av nya siter, så är det enklast att aktivera AdRotate-NGO manuellt efter att den nya webbplatsen skapats. Se fliken Annonser under Teman. Där kan du också se hur grupperna är fördelade över sidan och ungefär vilket format som kan vara lämpligt.

Det finns  5 positioner i temana som är fördelade i följande grupper;

  1. Sidhuvud
  2. Över sidomenyn
  3. Under sidomeny
  4. Under inlägg
  5. Sidfot
Skärmbild över annonsplacering

Dessa grupper skapas i portalsidans AdRotate -> ”Hantera grupper”. För att du ska veta var grupperna är placerade på sidan så är det lämpligt att döpa dem till något lättbegripligt. De måste vara numrerade som ovan. Det vill säga grupp ett kommer alltid att visas i sidhuvudet, oavsett vad du döper den till.

I övrigt så är det bara att skapa annonser och lägga dem i den grupp du vill ha dem, så visas de på rätt ställe.

Boka resurser

Denna resurs är under utveckling

För att kunna boka resurser, installera appointmens+, aktivera för portalsiten

Installera marketpress, aktivera för portalen -> kör installationsguiden .

Gå till appointments -> Settings -> General tab -> Payments
Välj alternative ”Payment required” och gör de intställningar du vill ha och markera slutligen alternativet ”Integrate with MarketPress”. Därifrån kan du även skapa en ”appointment” produktsida.

Markera för att skapa bokningssida

Andra inställningar

”Nätverksadmin” -> ”Inställningar” -> ”Nätverksinställningar”

Här behöver du ändra inställningen för ”Maximal storlek för filuppladdning” som är satt till 1500kb som standard. Det blir vanligen alldeles för lite. Du kan också sätta en total maxgräns för uppladdade filer per webbplats om du vill.

Detta är också stället där du kan anpassa automatiska meddelanden som skickas ut och även vad första sidan och första inlägget för en webbplats ska innehålla, så att det fungerar med portalen.