MultiSite Clone Duplicator

Gör att du kan klona en föreningssida till en ny förening. Bra då det gör att du kan bygga en standardmall som du sedan klonar.

Sparar tid vid uppsättning av ny föreningssida.