Multi Site Plugin Manager

Denna plugin är inte helt nödvändig, men underlättar väldigt mycket när man ska aktivera, deaktivera pluginer för alla siter. Skapar också en inställning som gör att man kan bestämma vilka pluginer som ska vara aktiverade när en ny site skapas i nätverket. Samt ger möjlighet att styra pluginer per site om man vill.

För att en plugin ska dyka upp i Multi site plugin manager så ska den inte vara nätverksaktiverad. Om den är det så hanteras pluginen av WP:s inbyggda plugin hanterare.
Nätverksaktiverad innebär att pluginen är aktiverad i hela portalen, och en enskild blog-admin kan inte inaktivera den. Bra för obligatoriska pluginer
Ett alternativ är att man skapar en mapp under wp-contents som heter mu-plugin (Must Use Plugin) och lägger obligatoriska pluginer där. Då syns de inte för siterna, men är aktiverade för alla.

Inställningar;
Users – innebär att blogarna själva kan bestämma om de vill aktivera den eller inte.
Users and activate all – innebär att när en ny blog skapas så kommer tillägget att aktiveras automatiskt.

Activate all – Aktiverar pluginen på samtliga bloggar
Deactivate all – Inaktiverar pluginen på samtliga bloggar

Under nätverskadmin – siter – inställningar kan du sätta pluginers status per site.