Contact Form 7

För dokumentation se: http://contactform7.com/
Vi använder tillägget Contact form 7 för att skapa kontaktformulär. Det finns andra tillägg att använda, men denna är populär och uppdateras ofta.
Kan aktiveras enbart för portalsidan, men siter delar inte formulär, så man kan enklast aktivera för nätverket och skapa kontakt”mallar” att kopiera och klistra in.
Tänk på att fylla i epostuppgifter och annat i inställningar (även meddelandeinställningar). Tillägget dyker upp i admin-menyn som “Kontakter” på de siter det är aktiverat.
Contact form 7 kommer att visa ett felmeddelande ända tills du skapat ett kontaktformulär och lagt till en adress att skicka till.

För att använda reCaptcha;

1. Go to Google’s [reCAPTCHA admin page](https://www.google.com/recaptcha/admin).
2. Register your site.
3. Get a site key and secret key.

Copy the key pair into the WordPress admin screen of the site you registered.
1. Go to the admin menu Contact > Integration.
2. Find reCAPTCHA panel and click Configure Keys.
3. Copy the site key and secret key into the fields and save them.

Skapa ett formulär för registrering av föreningar

Detta skapas endast för portalsidan (nätverket).
– Klicka “Skapa nytt”, Ge formuläret ett namn, t.ex. “Registrering”
– Ta bort de förifyllda uppgifterna.
– Klistra in nedan i sidan för ett registreringsformulär.
– Ta bort reCaptcha shortcoden på slutet av formuläret om du inte tänker använda reCaptcha

<label>*Föreningens namn:</label>
[text* forening-name]

<label>Föreningens adress: <small>Om ni har en postadress till föreningen</small></label>
[text* forening-adress]

<p>Kontaktuppgifter uppgiftslämnare:</p>
<label>*Kontaktperson:</label>
[text* your-name]

<label>*E-mail:</label>

<label>*Telefon:</label>
[text* your-phone]

<label>Adress: <small>Behövs om föreningen inte har egen adress</small></label>
[text your-address]

<p>Kontaktuppgifter föreningens ordförande<br /><small>Om samma person som ovan, lämna tomt.</small></p>
<label>Namn:</label>
[text ord-name]

<label>E-mail:</label>
[text ord-email]

<label>Telefon:</label>
[text ord-phone]

<label>Adress:</label>
[text ord-adress]

<b>Faktureringsuppgifter </b><label><small>Medlemskap i Föreningsportalen kostar 100 kr/år</small><label>

<label>*Namn: <small>på den som betalar fakturor. Oftast kassören</small></label>
[text* forening-fakname]

<label>*Faktureringsadress: <small>dit ev. faktura ska skickas</small></label>
[text* forening-fakadress]

<label>*E-mail: <small>för fakturafrågor</small></label>
[text* forening-fakemail]

<strong>Vill du vara med i webbportalen välj alternativ nedan:</strong>

[checkbox villhahemsida ”Vår förening vill ha en hemsida i Föreningsportalen.”]

[checkbox villhaevenemang ”Vår föreningen vill ha en evenemangs-sida i Föreningsportalen.”]

<label><small><a href=”http://www.sjostadsliv.org/evenemangssida” target=”_blank”>(Vad är en evenemangssida?)</a></small></label>

[checkbox villlankahemsida ”Vår förening vill länka till vår befintliga hemsida från Föreningsportalen.”]

<label>Nuvarande hemsideadress om sådan finns:</label>
[text site-adress]
[recaptcha]

<p>[submit ”Skicka”]</p>

Under epostfliken

Viktigt: I Contact Form 7 måste man utöver formuläret (ovan) också skapa en svarsmall, som bestämmer hur mailet kommer att se ut som kommer ut av formuläret. Detta är ett exempel som passar ovan mall. Klistras in under fliken epost.
Ändra epostadressen nedan till en epostadress som läses dagligen. Från-adressen är bara för att mottagaren direkt ska se var mailet kommer ifrån. Behöver inte vara en bevakad adress.

_Till_: emailadress@read.daily
_Från_: [your-name] <wordpress@föreningsportalen.se>
_Ämne_: Medlemsansökan Föreningsportalen
Meddelande:
Från: [your-name] <[your-email]>

Meddelande:

<b>Om föreningen:</b>
Namn: [forening-name]
Adress: [forening-adress]

Kontaktperson: [your-name]
Epost: [your-email]
Telefon: [your-phone]
Adress: [your-address]

<b>Kontaktuppgifter föreningens ordförande</b>
Namn: [ord-name]
E-post: [ord-email]
Telefon: [ord-phone]
Adress: [ord-adress]

<b>Faktureringsuppgifter</b>
Namn: [forening-fakname]
Faktureringsadress: [forening-fakadress]
Email faktura: [forening-fakemail]

Föreningens nuvarande hemsida: [site-adress]

[villhahemsida]
[villhaevenemang]
[villlankahemsida]


Epost-meddelandet skickades från ett kontaktformulär på Föreningsportalen

Lägga till ditt nyskapade formulär

Kortkoden som du ska använda visas nu. T.ex. [contact-form-7 id="40" title="Registrering"] Skapa en ny sida och klistra in denna kortkod. Lägg till denna sida i menyn.

Ett generellt kontaktformulär skapas automatiskt av contact manager. Det går bra att använda t.ex. till frågor etc. Se bara till att epostinställningar m.m. är rätt.