Externa tillägg

När vi skapat denna portal har utgångspunkten varit att vi ska göra så lite utveckling som möjligt själva, och använda så mycket som möjligt av det som redan finns.

  • Det gör att man kan uppdatera utan att förändringar försvinner.
  • Vi behöver inte underhålla så mycket kod som vi skulle behövt om vi byggt motsvarande funktioner själva.
  • Det är lätt att se vilka förändringar vi har gjort och du kan lättare anpassa det du behöver själv.

Här följer några tillägg som vi anser är nödvändiga. De kan självklart bytas ut mot andra som gör motsvarande funktioner om man vill, om inget annat anges. En del tillägg har vi skapat ”barntillägg” till och de krävs då för att barntillägget ska fungera.

Sample code from wordpress