NGO Menu Deactivate

Inaktiverar onödiga menyer för att göra det lättare att hantera och uppdatera webbplatserna i portalen. Ska vara aktiverad på föreningssidorna. Kan vara aktiv på portalen. Enklast är att nätverksaktivera tillägget.

Tillägget läser av vilka rättigheter användaren har och anpassar vilka menyer som visas efter det. Detta skapar betydligt bättre överblick för en webbplatsadministratör. Tillägget har inga inställningar, men kan redigeras för att anpassa vad som visas eller inte.