NGO-list

NGO-list installeras av NGO-install, men kan även laddas ner från WordPress plugins och  visar en föreningslista på Föreningsportalen, inklusive externa sidor och event-sidor. Tillägget ska vara aktiverat på portalen, ej på föreningssidorna.

Kortkoder

Tillägget ger en shortcode [site-list] som kan användas för att lista alla webbplatser i portalen (som är markerade offentliga). Denna shortcode kan man lägga till i en tom sida, som man t.ex. döper till Föreningslista, eller i en widget eller liknande.

För att få med ett sökfält där man kan filtrera föreningarna, använd shortcoden [search-site]

Inställningar

Sökväg till sidan där du visar föreningslistan

När man skapat (namngett och sparat) sin sida så skapar WordPress automatiskt en permalänk med en så kallad ”slug” till sidan. En permalänk är som namnet antyder en förmodat permanent länk till sidan. Den består av sökvägen till sidan där sista delen (den så kallade slug:en) är rubriken för sidan i gemener, utan utökade tecken. Du kan se den under rubriken på sidan när du är i redigeringsläget.

Skärmbild som visar en slug

Efter att permalänken en gång skapats så ändras den inte även om du ändrar rubrik på din sida. Detta då det inte är bra att ändra sökväg till sidor. Att göra det är ett ofelbart sätt att tappa i ranking hos sökmotorer. Vill du ändå göra det så klicka ”Redigera”. Se ovan bild.

När du har slug:en för din sida där du vill visa en lista över webbplatser i portalen så behöver du ange den i Portal-webblatsen under:
Inställningar -> Allmänt och fylla i raden Slug för site-lista.

Så om man kallar sidan för ”Föreningslista” blir permalänken foreningslista. Obs att du enbart ska ange själva slug:en, inte hela permalänken (sökvägen).

Dölj sidor som inte ska visas

Alla sidor som ska visas i listan måste markeras som “offentliga”. Detta sker normalt automatiskt när webbplatsen skapas. Vill du markera webbplatsen som icke offentlig så gör du detta under;
Nätverksadmin – Alla webbplatser -> klicka ”Redigera” under den webbplats du vill ändra på och i fliken “Info” kan du avmarkera “Offentlig”.

Bra för att dölja exempel-siter och för sidor som är under konstruktion (och för mallsidor som du kan kopiera till en ny förening).
Evenemangssidor ska inte listas som webbplats, så de ska avmarkeras som “offentliga”.
Istället lägger man in en manuell länk till dem i kategorin “Evenemangssida” under “länkar”. Se nedan.
Du kan även markera webbplatser som icke offentliga direkt i site-inställningarna i wordpress.

Evenemangssidor och externa länkar

För att lista även evenemangssidor och externa sidor används WordPress inbyggda funktion för länkar (WordPress Link manager), som aktiveras av detta tillägg. Den skapar också länk-kategorier åt dig vid aktivering och varnar om de inte finns. Namnet på kategorierna måste vara “Extern” och “Evenemangssida”, rätt stavat. Permalänken kan vara vad som helst.

Extern
Länkar som är med i kategorin med namn “Extern” kommer att visas som länk till extern webb-sida.
Markera _blank i inställningarna så man inte hoppar ur portalen.

Evenemangssida
Länkar som är med i kategorin med namn “Evenemangssida” kommer att visas som evenemangssida.

Bild för extern länk

En bild “ico_extern.png” kan läggas i mappen tema/images för att anpassa utseendet till temat. Om denna bild inte finns används bilden i ngo-list/images
Obs att en del teman har mappen images i tema/assets/images.. Skapa i så fall en mapp images direkt i roten på temat (eller ännu hellre i barntemat) och lägg bilden där.

Logo ngo-list