Event Organiser NGO

Event organiser ngo kan laddas ner från WordPress plugins och är en ”add on” till Event-Organiser tillägget för att kunna visa föreningars evenemang på portalsidan.

Event Organiser NGO kräver att event-organiser är installerad och aktiverad. Om så ej är fallet, inaktiveras denna plugin automatiskt. Det sker även om event-organiser skulle bli inaktiverad i efterhand.

Inställningar föreningswebbplatsInställningar för portal

Event-organiser-ngo skapar en del nödvändiga inställningar, samt två widgetar för en veckokalender, samt en 14-dagars kalender som visar föreningens event.

Widgetarna heter ”Förening Veckokalender” samt ”Förening Tvåveckorskalender” och kan enklast läggas till en sidomeny till din föreningssida.

Man kan även skapa en kalendersida med hjälp av event-organisers kortkoder, t.ex.;

[[eo_fullcalendar headerLeft='prev,next today' headerCenter='title' headerRight='month,agendaWeek']]

för en stor bläddringsbar kalender.

När den koden läggs som kortkod för en sida i en föreningswebbplats, så visar den enbart den föreningens evenemang.
(Tänk på att alla ovan citationstecken måste vara raka citationstecken för att kortkoden ska fungera. Typografiska (sneda) citationstecken kommer inte fungera.)

De inställningar du kan göra ligger under:
– Inställningar – Läsa – Längst ner -> Visa evenemang i flödet
Denna inställning avgör om du vill att föreningens evenemang också ska visas i föreningens flöde (posts).

– Inställningar – Läsa – Längst ner -> Visa produktion i flödet
Kryssa i om du önskar visa produktioner i nyhetsflödet.
Kräver pluginen ngo-productions

– Inställningar – Läsa – Längst ner -> Visa konsert i flödet
Kryssa i om du önskar visa konserter i nyhetsflödet
Kräver pluginen ngo-concerts

Tillägget skapar även inställningar under:
– Evenemang – Lägg till ny (eller ändra befintligt evenemang) -> Visa evenemang i Portalens kalender
Om du skapar ett evenemang och tickar för ovan inställning så kommer evenemanget att visas i portalens kalender.

– Evenemang – Lägg till ny (eller ändra befintligt evenemang) -> Göm evenemang i egna flödet.
Om du skapar ett evenemang och tickar för ovan inställning så kommer evenemanget inte att visas i föreningens flöde.

Bra om du vill visa något i portalkalendern, men inte vill ha det med i flödet.

Logo Event Organiser NGO

Event-organiser-ngo skapar en del nödvändiga inställningar, samt en widget för en veckokalender som visar alla föreningars event, samt en stor bläddringsbar och sökbar kalender som även den visar alla föreningars event (om föreningen valt det).

Widgeten heter ”Portalkalender” och kan enklast läggas till en sidomeny till din portalsida.

Den stora bläddringsbara kalendern är ett filter till event organisers kalender, så du skapar en kalendersida med hjälp av event-organisers kortkoder, t.ex.;

[[eo_fullcalendar headerLeft='prev,next today' headerCenter='title' headerRight='month,agendaWeek']]

för en stor bläddringsbar kalender.
Läggs ovan kortkod i en sida i portalen så visar den alla siters event. Det vill säga den visar event för portalen och för de föreningswebbplatser som aktiverat tillägget och valt att visa sina tillägg i portalens kalender.
(Tänk på att alla ovan citationstecken måste vara raka citationstecken för att kortkoden ska fungera. Typografiska (sneda) citationstecken kommer inte fungera.)

De inställningar du kan göra ligger under:
– Inställningar – Läsa – Längst ner -> Visa evenemang i flödet
Denna inställning avgör om du vill att portalens evenemang också ska visas i portalens flöde (posts).

Den skapar även en inställning under:
– Evenemang – Lägg till ny (eller ändra befintligt evenemang) -> Göm evenemang i Portalens kalender
Om du skapar ett evenemang och tickar för ovan inställning så kommer evenemanget inte att visas i portalens kalender.
Bra om du vill visa något i flödet och låta det försvinna automatiskt när dagen är passerad, utan att det för den sakens skull dyker upp i kalendern.

Logo NGO Install