Adrotate ngo

I våra barnteman finns hookar för att visa annonser. De är länkade på följande sätt:

Grupp 1 -> Överst på sidan (header.php)
Grupp 2 -> Över sidomenyn (sidebar.php)
Grupp 3 -> Under sidomenyn (sidebar.php)
Grupp 4 -> Under inlägg och sidor (single + page + archive och samtliga mallar baserade på dessa)
Grupp 5 -> Under sidfoten (footer.php)

Du behöver skapa dessa grupper och namnge dem på ett begripligt sätt. Du kan ändra grupp id i dina mallar om du vill, men om du använder grupperna enligt ovan så ska det inte behövas.

Om du inte vill använda annonser så kan du låta bli att installera AdRotate-NGO, eller deaktivera den. Tema-filerna kommer att fungera ändå.

AdRotate använder inte hooks på de funktioner vi behöver ändra, så detta är en strippad version av AdRotate avsedd att visa portal-sidans annonser på föreningssidorna. Detta tillägg kräver att AdRotate är installerat och aktiverat på portal-webbplatsen, men du ska inte aktivera AdRotate på föreningssidorna.

AdRotate-NGO ska aktiveras på portalwebbplatsen och samtliga föreningswebbplatser. Tillägget innehåller funktioner för att rensa bort onödiga menyer även i AdRotate och påverkar således även portalsidan. Det ska inte nätverksaktiveras eller autoaktiveras av MPM. Se installationsguiden.

Om du köper AdRotate med WPMU stöd så kan du visa annonser på föreningssidorna utan detta tillägg. Men då måste du redigera tema-filerna lite. Se dokumentationen för AdRotate.