Skapa mallar för custom post types

För att all information som kan läggas in med hjälp av tilläggen NGO-concert och NGO-production ska kunna visas så krävs det att du skapar så kallade templates för detta. Ovan tillägg skapar custom post types, eller anpassade inläggstyper, för att visa musik konserter och teater produktioner. Dessa custom post types är ”concert” och ”production”.

Hur man bäst skapar mallar beror helt på vilket tema du valt och hur de valt att bygga sina sidor. En del teman använder sig av single.php för att visa en enstaka post. Då är det denna fil du ska ändra. Andra (allt fler) teman importerar en fil i single.php som kan heta något i stil med content.php och då är det denna fil du ska editera.

Det går därför inte att göra en guide för detta. Men här följer några allmänna råd.

Skapa templates som är valbara när man skapar sida

I Föreningsportalen har vi skapat en template (mall som är valbar när du skapa en ny sida) som listar alla events av valfri typ. Vi har två sådana mallar, en för konserter och en för teaterproduktioner. Dessa mallar baserar man normalt på archive.php som ska finnas i ditt tema. Kopiera över den till ditt barntema och lägg till till exempel:

/*
Template Name: Visa konserter
*/

överst i kopian av archive.php samt döp om den till (i detta fallet) archive-concert.php (concert är namnet på den custom-post type som visar konserter). Sedan kan man inifrån backoffice skapa en ny sida, välja mallen ”Visa konserter” och få en lista över konserter.

Denna fil måste sedan editeras så att de taxonomier som du vill visa faktiskt syns. Till exempel tidpunkt, plats, genre med mera. För detta kontrollera om det är filen archive.php som faktiskt visar innehållet, eller en fil som importeras i archive.php. Är det en fil som importeras så måste du ändra så att det blir rätt fil, till exempel om filen content.php är den som importeras, så behöver den kopieras över till barntemat, döpas om till något i stil med content-archive-concert.php och importeras istället. För exempel se de mallar som finns i våra barnteman.

Utöver detta måste du på liknande sätt skapa en mall (som inte behöver vara valbar inifrån WordPress back-office, då den länkas till från ovan template) som visar en enstaka post lite mer i detalj. Denna baseras normalt på filen single.php som ska finnas i ditt tema.

Skapa mallar för taxonomier

Huruvida du behöver skapa mallar för taxonomier eller inte beror på ditt tema och om du själv anser att de visas på ett bra sätt genom temat egna filer eller inte.
Vi har valt att skapa särskilda mallar för detta i våra barnteman då det ger lite mer kontroll över hur sidan visas. Till varje custom post  type (concert och production) finns tre taxonomier, varav vi valt att skapa mallar för ”musician /artist” samt ”scene” då vi vill ha bild till dessa taxonomier och vill styra placering och visning lite bättre. För taxonomin ”genre” använder vi temats egna filer.

Ovan mallar kan man basera på till exempel index.php och döpa om till något i stil med taxonomy-concert_musicians.php och så vidare.

För exempel se våra barnteman som du kan läsa mer om här.