Skapa extern webbplats

Vissa föreningar kanske redan har en webbplats, men vill ändå vara med i portalsamarbetet.

För att de ska få med sina events i portalkalendern krävs då att de istället får en evenemangssida. Vill de istället, eller utöver det, få med en länk till sin hemsida (och visa att de är med i portalsamarbetet) så kan man lägga till en extern länk till deras sida. Detta gör man genom att i portalsidan (nätverkssidan) skapa en länk till deras webbplats.

Länkar – Skapa ny länk -> Ange länk till evenemangssidan -> Välj kategorin ”Extern”

Att länken är med i kategorin ”Extern” är det som gör att den kommer med i föreningslistan som just extern webbplats.

Wood white window glass old home