Skapa ditt eget barntema

Detta är en guide för att skapa ditt eget barntema till Föreningsportalen. Vi förutsätter här att du själv eller den du anlitar vet hur man skapar barnteman i WordPress. Denna guide är endast till för specifika anpassningar för Föreningsportalen.

När man vill anpassa ett färdigt tema så att det fungerar i portalen så är det överlägset enklast och säkrast att skapa ett barntema. Enda egentliga undantaget är om du har eller skapar ett eget tema. Då kan man göra anpassningarna direkt i detta.

Anledningen till att man inte ändrar i ett färdigt tema, utan istället gör barnteman är för att man annars skulle förlora alla ändringar om man gör en uppdatering av temat. Att låsa fast sig vid att använda en gammal version av ett tema är inte tillrådligt.

Vi förutsätter här att du vet hur man skapar ett barntema till WordPress och att du kan editera php samt css-filer. Behöver du hjälp så kontakta oss. Du kan också kontakta oss via webbsidan https://www.skillworksit.se

Vill du göra jobbet själv, eller låta någon annan göra det, så använd gärna ett av våra färdiga barnteman som mall.

Visa annonser i Föreningsportalen

Vi använder AdRotate och AdRotate-NGO för att visa annonser på portalen. För att dessa ska fungera, behöver du lägga in kortkoder i ditt barntema för detta.

För att en annons ska kunna visas i sidhuvudet behöver du lägga till följander rad i header.php som du kopierar från ditt tema till ditt barntema innan du gör ändringen.
<?php if( function_exists( 'adrotate_group' ) ) { echo adrotate_group(1); } ?>

adrotate_group(2) visas över sidmenyn, 3 under sidmenyn, 4 efter ett inlägg och 5 i sidfoten.

Sidmenyn skapas oftast av filen sidebar.php
Inlägg visas oftast med hjälp av filen single.php men kan också vara en fil som importeras i single.php som kan heta något typ ”content.php” eller liknande.
Sidfoten skapas oftast av filen footer.php

Editera ovan filer och lägg till ovan kod, men ändra siffran så att rätt annons visas på rätt ställe. Exakt var du ska lägga koden går inte att säga. Det beror helt på ditt tema. Läs koden och försök förstå vad den gör och sedan prova dig fram.

Visa Copyright information i sidfoten

I footern för ett portaltema använder vi följande kod för att visa copyright information:

&copy; <?php _e('Copyright', 'twenty-fifteen-child-portal'); ?> <?php echo date('Y'); ?> - <a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a>

För en föreningswebbplats använder vi följande i barntemats functions.php

//Usage: get_net_site_info($net_site_name, $net_site_desc);
function get_net_site_info(&$name, &$desc) {
  switch_to_blog(1);
  $name = get_bloginfo( 'name' );
  $desc = get_bloginfo( 'description' );
  restore_current_blog();
}

Samt detta i barntemats footer.php
Denna kod kan du lägga någon stans innan footern börjar renderas.

get_net_site_info($net_site_name, $net_site_desc);

Denna kod ersätter du temats copyright information med.

&copy; <?php _e('Copyright', 'twenty-fifteen-child-ngo')?> <?php echo date('Y'); ?> - <?php echo $net_site_name;?> &amp; <?php echo bloginfo('title') ?>

Ovan gör att både portalens namn och föreningens webbsidas namn syns i sidfoten.

Kontrollera och justera hur olika sidor visas

Har du tur så behövs inga tillägg i style.css. I vissa teman kan det dock behövas för att kalender och föreningslista med mera ska visas på ett korrekt sätt. I så fall får du kolla på våra färdiga barnteman för att se hur vi har gjort, och räcker inte det hela vägen så behöver du prova dig fram till ett bra resultat.

.sitelist li kan användas för att anpassa visningen av föreningslistan (som skapas av tillägget NGO-list).
a.sitelist:link kan användas för att anpassa länkarnas utseende i föreningslistan.

Ovan är de justeringar som krävs för ett tema som ska användas på portalen. För en föreningswebbplats behövs dessa anpassningar samt ytterligare några till.