Föreningsportalen

Föreningsportalen är en WordPress plattform som kan användas av föreningsnätverk, föreningar med lokalföreningar eller andra som har behov av att knyta ihop ett antal i sig separata webbplatser med en gemensam event-kalender, samlad bokning av resurser som volentärarbetare eller utrustning (gräsklippare, keramikugn, bara fantasin sätter gränser…)

  • Gemensam eventkalender, där man kan lägga ut publika evenemang
  • Gemensam bokning av resurser
  • Egen webbplats till föreningar som de lätt själva kan fylla med innehåll.
  • Billigt underhåll, endast en installation att hålla säker och uppgraderad

För vem?

Portalen är tänkt att användas av den sociala ekonomin, inklusive, men inte uteslutande, föreningar, sociala företag, kooperativ etc. Läs mer här.

Varför?

Group of happy and diverse volunteers

Idén är att man blir starkare tillsammans. Ju synligare den sociala ekonomin blir ju bättre för var och en av oss.

Webb-portalen är ett led i arbetet med att kunna åstadkomma mer samarbete mellan den sociala ekonomins olika delar. Tanken med portalen är att erbjuda en billig, men bra plattform för webbplatser samtidigt som det blir mycket enkelt att skapa en gemensam kalender för all verksamhet som utövas av den sociala ekonomin.

Till exempel kan din lokala region, som till exempel en kommun, samla föreningars verksamhet i en gemensam kalender där man kan visa upp regionens alla aktiviteter, samtidigt som man kan erbjuda de som inte redan har en hemsida ett enkelt och billigt alternativ.

Det kan också vara regionala föreningar som har behov av att visa evenemang och annat i riksföreningen utan att för den skull behöva uppdatera på flera ställen.

Den som vill se vad som händer i t.ex. föreningsvärlden ska kunna gå till ett ställe och få en överblick. Det gör att vars och ens evenemang syns bättre och man kan få fler besökare och även fler medlemmar till sin verksamhet.

Hur?

I portalen kan man få en egen webbplats som är förberedd för föreningars olika behov, utan att det blir tekniskt krångligt för den enskilda föreningen. 

Har man för närvarande inte möjlighet att delta fullt ut kan man ändå vara med genom att

  • lägga in en länk till ens webbsida i portalen (extern webbplats)
  • skapa en evenemangssida där man lägger in sina evenmang så de syns i portalen, utan att behöva byta webbsida.

Om man inte har en hemsida, eller vill uppgradera den, så finns det stora fördelar med att skapa en hemsida direkt i portalen. Detta underlättar då man enkelt kan få med sina evenemang i portalkalendern, utöver sin egen kalender, om man så vill.

Group of happy and diverse volunteers

Kostnad?

Föreningsporalen är helt open-source, liksom WordPress-plattformen som den bygger på. Det betyder att allt som behövs är ett webbhotell där man har kontroll över inställningar och domäner.

Föreningsportalen tillhandahålls som den är. Den är fri att använda, men det ingår inga garantier eller support om du inte beställt det.

Behöver du hjälp, till exempel med

  • Installation
  • Driftning och administration
  • Utveckla särskilda funktioner

kontakta oss genom kontaktformuläret du kan nå via knappen nedan. Det kostar inget att fråga.