Om NGO-Portal

NGO-Portal bygger på en idé till en föreningsportal i Motala som kom från Bona folkhögskolas dåvarande rektor, Thomas Holmgren. Han hade hittat http://www.mockelnforeningarna.se/ som hade en liknande lösning. Denna portal var i huvudsak utvecklad av Björn Tengelin, Karlskoga folkhögskola.

Utifrån denna idé och möckelnföreningarnas portal så har föreningsportalen vidareutvecklats av https://skillworksit.se.

Då Möckelnföreningarnas version av portalen var väldigt hårdkodad till deras syfte och dessutom började bli lite till åren med många anpassningar direkt i teman, samt att den portalen var utvecklad lite ”ad hoc” så valde vi att göra om det mesta från grunden.

NGO-portal är egentligen en samling pluginer och tema-anpassningar med en enkel installationsplugin så man snabbt kan komma igång.

För vem?

NGO-portal är tänkt att användas av föreningar och andra inom den sociala ekonomin, som vill kunna samarbeta med en gemensam kalender, bokningsbara resurser med mera, snarare än för enskilda föreningar och webbplatser.

Together we create

Konceptet bygger på WordPress MultiUser. Dvs man skapar en portalsida, och under den kan man skapa hur många föreningssidor som helst.

WordPress har ingen formell begränsning för antalet webbplatser per installation, men när man börjar komma upp över 3-500 webbplatser så kan det komma att kräva någon anpassning för att fungera bra. Se till exempel denna blog om att skala upp WordPress. Egentligen har antalet webbplatser ingen betydelse, utan det är trafiken som har den största inverkan på vilka resurser som krävs.

Koden är open-source och använder samma licens som WordPress själv, dvs GPL2 eller senare. I de fall vi anpassat pluginer med annan licens (t.ex. GPL3), används den för aktuell plugin.

De flesta tillägg finns i WordPress repository och övrig kod finns tillgänglig på https://github.com/NGO-portal

NGO-Portal är fri att använda för den som vill och behöver den.