Guider

Guider, eller populärt uttryckt ”How to:s” hittar du här.

Beroende på att man kan välja hur man sätter upp NGO-Portal så kan guiderna fungera mer eller mindre bra för dig. De är skrivna utifrån vår implementation. Dessa är avsedda för att ge lite inblick i hur man kan göra.

Pratbubblor med frågor om hur, var, varför till guider för att sätta upp NGO-Portal